O nas

Fundacja Hotele Historyczne zrzesza niezależnych hotelarzy, właścicieli obiektów zabytkowych.

Fascynatów, którzy jakże często z determinacją podnieśli je z ruiny i pieczołowicie odrestaurowali. Dziś są ich opiekunami i gospodarzami, zachowując je jako elementy dziedzictwa europejskiej historii i kultury dla przyszłych pokoleń.

Fundacja została powołana 13.01.2015 roku przez właścicieli 16 obiektów - Członków Założycieli. Kolejni członkowie Fundacji otrzymują status Fundatora Wspierającego z prawem wyboru Zarządu.

Fundacja skupia obiekty wpisane do rejestru zabytków, o indywidualnym charakterze, które w swojej działalności koncentrują się na dostarczaniu Gościom niepowtarzalnych doświadczeń i wysokiej jakości usług. Obiekty, w których gościnność to sztuka uprawiana z pasją.

Nasze Wartości

Wszystkie obiekty przyjęły katalog wartości, które podzielają i którymi kierują się w swojej codziennej działalności.
Nasze wartości:

1. Gościnność spełniana z pasją
2. Przywracanie do życia historycznego dziedzictwa
3. Unikalność obiektu i jego historii
4. Kultura stołu miarą gościnności
5. W kuchni sezonowa i naturalna żywność
6. Zdrowy styl życia w harmonii z naturą
7. Promocja  kultury i sztuki – historyczna rola polskiego dworu
8. Rozwój  lokalnej  społeczności  zwłaszcza dzieci i młodzieży
9. Rzetelność w biznesie i w relacjach z pracownikami
10. Poszanowanie zwierząt i ochrona środowiska
 

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu:  Jerzy Donimirski
Wiceprezesi Zarządu: 
 Paweł Gąsiorek
 Witold Kisała
 Ryszard Skotniczny
 Daniela Stier

Statut Fundacji - do pobrania tutaj »

Dane rejestrowe:

Numer KRS  
0000549580
REGON 
361085407
NIP 6762486458
Konto: Bank PKO BP
nr rachunku: 88 1020 2892 0000 5102 0572 6866