Privacy policy

Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach witryny www.HeritageHotels.pl Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności Użytkowników witryny www.HeritageHotels.pl oraz dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów.

Użytkownik witryny www.HeritageHotels.pl ma prawo do informacji o sposobach przechowywania danych, a także o podmiotach za to odpowiedzialnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) podajemy, że właścicielem witryny www.HeritageHotels.pl jest Fundacja Hotele Historyczne z siedzibą w Hotelu Polskim ul. Pijarska 17, 31-015 Kraków.

Korzystając z witryny www.HeritageHotels.pl oraz dokonując rezerwacji pokoju w hotelu za jej pośrednictwem jak też korzystając z prenumeraty newselettera, Użytkownik witryny akceptuje zasady zawarte w Regulaminie i Polityce prywatności znajdującymi się na tej stronie. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Każdą osobę, korzystającą w jakikolwiek sposób z witryny, obowiązuje aktualna Polityka prywatności.

 Szanowny Kliencie / Użytkowniku

 jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, prosimy, nie odwiedzaj witryny, nie rejestruj się w naszym systemie i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z treścią Polityki prywatności prosimy skontaktuj się z nami pisząc na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Ochrona danych osobowych

W czasie korzystania z witryny www.HeritageHotels.pl będziemy prosić o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularzy lub w inny sposób, a w szczególności:

  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • adresu oraz numeru telefonu;
  • w przypadku wystawienia faktury na firmę: numeru NIP, nazwy firmy oraz adresu firmy.

Dane osobowe są przetwarzane przez nas tylko i wyłącznie w celu realizacji rezerwacji pokoju hotelowego, zamówienia usług gastronomicznych lub SPA, komunikacji marketingowo-sprzedażowej, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i obsługi procesów posprzedażowych w celu zapewnienie jak najlepszej obsługi dostosowanej do indywidualnych wymagań. Brak niezbędnych danych uniemożliwi obsługę w przypadku gdy niepodane dane są potrzebne do realizacji rezerwacji lub zamówienia.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom witryny możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę Użytkownika, usunięte z serwera witryny www.HeritageHotels.pl. Zmiany w przekazanych nam danych można dokonać przesyłając stosowną informacje na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., przy czym usunięcie danych uniemożliwi dalszą obsługę i korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny.

Wszystkie dane osobowe są chronione i wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawach: z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Jako Fundacja Hotele Historyczne nie odpowiadamy za politykę prywatności i bezpieczeństwa innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla Użytkowników dzięki aktywnym linkom umieszczonym na stronach naszej witryny, jak i tych, które umieszczają linki do www.HeritageHotels.pl

2. Subskrypcja newslettera

Zaprenumerowanie newslettera (dodanie do listy mailingowej) witryny www.HeritageHotels.pl jest możliwe wyłącznie po podaniu imienia, nazwiska i adresu e-mail. Każdy Użytkownik może zrezygnować z chęci otrzymywania naszych wiadomości, bez podawania przyczyny. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości Użytkownikom, których dane posiadamy i które zgodziły się z Polityką prywatności.

3. Partnerzy

O ile nie jest to niezbędne do zrealizowania zamówienia nie udostępniamy podanych informacji innym firmom, o ile nie jest to bezpośrednio potrzebne do zrealizowania zamówienia.

W przypadku, gdy płatność dokonywana jest e-przelewem lub regulowana jest kartą płatniczą, obsługę Klienta przejmuje firma eService.

4. Przechowywanie i ochrona danych

Dane osobowe są przechowywane w bazie danych spełniającej wymogi prywatności i zalecenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wymogi przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Oznacza to że, dane te są widoczne jedynie dla właścicieli (administratorów) witryny i podmiotów upoważnionych.

5. Logi systemowe

Do celów statystycznych zbieramy informacje o wykorzystywaniu naszych stron internetowych przez Użytkowników posługując się logami systemowymi. Posługujemy się tymi danymi, aby dostosowywać nasz system do wymogów naszych Użytkowników.

6. Dane osobowe nie podlegające ochronie

Ponieważ brak jest możliwości ochrony danych osobowych podawanych jako komentarz lub np. opinia o produktach zamieszczonych na www.HeritageHotels.pl i są one dostępne dla odwiedzających tą witrynę nie podlegają one ochronie.

7. Pasywne zbieranie informacji

Podczas korzystania ze strony internetowej www.HeritageHotels.pl niektóre anonimowe informacje mogą zostać zebrane w sposób pasywny (bez ich aktywnego przekazania przez użytkownika). Przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje niektóre anonimowe informacje. Strona ta może także pobierać anonimowe informacje z komputera Użytkownika między  innymi za pomocą plików Cookies. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby Go informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies, lub aby odrzucała wszystkie pliki Cookies. Niektóre z funkcji witryny nie działają bez włączonej opcji obsługi plików Cookies.

Zebrane w pasywny sposób anonimowe informacje będziemy wykorzystywać w celu zapewnienia odwiedzającym witryną jak najlepszej obsługi.

8. Prawa autorskie

Cała treść witryny www.HeritageHotels.pl jest chroniona prawem autorskim i nie może być wykorzystywana bez stosownej pisemnej zgody.

W sprawach dotyczących korzystania z witryny lub ochrony prywatności prosimy o kontakty mailowy na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.